Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy

Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na CVČ

Príloha č.4 - Fúra 2023

1. OZV Dodatok c. 2 Zmluva

Fura Dodatok 1/2023 k zmluve

Darovacia zmluva-Štatistický úrad.pdf

Zmluva o nájme pozemku.pdf

Zmluva o vypožičke materialu CO.pdf

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve-FURA.pdf

SOZA.pdf

Zmluva MUU Novácia.pdf

Dodatok k zmluve Vranov.pdf

Zmluva Mesto Sečovce.pdf

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf  22.11.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf 17.9.2021

Zmluva-KO.pdf/13.9.2021/

Zmluva-nebezpečný odpad.pdf/13.9.2021/

Zmluva-BRO.pdf/13.9.2021/

Dodatok k zmluve - Innogy /17.2.2021/

Zmluva o dielo č. 01112020 /15.1.2021/

Zmluva o výpožičke /7.12.2020/

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti tried. zberu /1.7.2020/

Dodatok k zmluve o nakladaní s odpadmi /13.3.2020/

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov /18.12.2019/

Poistná zmluva /31.10.2019/

Zmluva o dielo č.1-2019 /22.09.2019/

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2020 /22.09.2019/

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb /28.06.2019/

Zmluva o úvere č.2201412  /21.05.2019/

Zmluva o el. komunikácií-Dôvera  /11.03.2019/

Municipálny úver-dodatok č.1  /07.03.2019/

Zmluva o Municipálnom úvere  /07.03.2019/

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku  /28.02.2019/

Zmluva s PPA- Rekonštrukcia obecného domu  /14.12.2018/

PP Protect-zmluva o poskytovaní služieb  /10.12.2018/

CVČ-Vranov  /05.12.2018/

CVČ-Mesto Sečovce  /26.11.2018/

Zmluva o dielo - Stavotrend- Rekonštrukcia obecného domu  /31.03.2016/