Choď na obsah Choď na menu
 


Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Stankovce je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Bačkov
zastúpená: Ing. Michal Bošiak – starosta obce
IČO: 00331953

DIČ: 2020724354

IBAN: SK18 5600 0000 0042 5198 7004

 

Kontaktné údaje:

 

Tel.:                056 678 33 67

Mobil:             0908 343 108

E mail:           stankovce@minet.sk

Web:              www.stankovce.sk