Choď na obsah Choď na menu
 


Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Komisia na ochranu verejného poriadku

a životného prostredia

 

Zloženie komisie:      Ing. Peter Bielek                   -predseda

                                  Mária Horňáčková                 -člen

                                  Branislav Drabina                  -člen

 

Náplň práce komisie:

-kontroluje stav verejného poriadku v miestnej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie

-rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo právnych veciach

-prostredníctvom veliteľa DHZ sa podieľa na úseku požiarnej ochrany

-vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania

-navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov

-podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, podnikateľov a zariadení z hľadiská ochrany a tvorby životného prostredia

-posudzuje a spracováva koncepciu ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok a sleduje jej realizáciu

 

                                                                                                          Ing. Ján Krucovčin                                                                          starosta obce

 

V Stankovciach, 13.12.2018